Подношење изборних листа

Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине подноси се Републичкој изборној комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 5. јуна 2020. године у 24 часа.


Изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине могу поднети:

 1. регистроване политичке странке
 2. коалиције регистрованих политичких странака
 3. групе грађана

Документација која се предаје Републичкој изборној комисији:

 1. Ако предлог кандидата подноси ПОЛИТИЧКА СТРАНКА:
 • Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-1/20)
 • Овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-2/20), ако изборну листу не подноси заступник политичке странке
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-4/20), за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, на НПРС-6/2020 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу НПРС-5/20

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

 

 1. Ако предлог кандидата подноси КОАЛИЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА:
 • Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-1/20)
 • Оверен Споразум о образовању страначке коалиције
 • Овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих споразума
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица (Изборна листа коју подноси страначка коалиција може имати највише два носиоца изборне листе и за сваког се подноси посебна сагласност на одговарајућем обрасцу)
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу страначке коалиције, ако назив страначке коалиције садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-4/20), за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, на НПРС-6/2020 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу НПРС-5/20

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)


 1. Ако предлог кандидата подноси ГРУПА ГРАЂАНА:
 • Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-1/20)
 • Oверен Споразум о образовању групе грађана
 • Потврде о изборном праву, не старије од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа*
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу групе грађана, ако назив групе грађана садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица
 • Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-4/20), за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за народног посланика
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, на НПРС-6/2020 Oбрасцу
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу НПРС-5/20

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

 

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ:

 • Изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-1/20)
 • Овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-2/20)
 • Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-3/20)
 • Изјава о прихватању кандидатуре за народног посланика Народне скупштине (Образац НПРС-4/20)
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-5/20)
 • Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (НПРС-6/2020 Oбразац)

 

 ОВЕРА ПОТПИСА