Бирачка места

Гласање за народне посланике Народне скупштине се обавља на бирачким местима које одређује и оглашава Републичка изборна комисија, најкасније 31. маја 2020. године, за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.

Републичка изборна комисија одређује бирачка места на предлог:

  • општинских/градских управа
  • Министарства правде, бирачка места унутар завода за извршење заводских санкција
  • Министарства спољних послова, бирачка места у иностранству и
  • Канцеларије за Косово и Метохију, бирачка места на Косову и Метохији


За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а само изузетно и просторије у објектима у приватној својини.

За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у објекту у власништву кандидата за народног посланика или члана његове породице.

Сви објекти у којима се налазе просторије одређене као бирачка места, без обзира на то да ли су у јавној или приватној својини, док траје гласање СМАТРАЈУ СЕ ОБЈЕКТИМА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ, у смислу Закона о кретању уз помоћ пса водича.