Приступачност бирачких места

Републичка изборна комисија је посветила посебну пажњу побољшавању приступачности бирачких места и још већем укључивању особа са инвалидитетом у изборни процес.

Протоколом о сарадњи са Центрoм за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Републичке изборне комисије, потписаним 6. децембра 2019. године, договорена је свеобухватнa сарадњa са Центрoм, а велики значај је посвећен обезбеђивању лакше доступности изборним местима, што је један од предуслова за самостално и равноправно учествовање на изборима особама са инвалидитетом и другим лицима која се отежано крећу.

На основу Одлуке о процени приступачности бирачких места у Републици Србији, општинске/градске управе, односно управе градских општина града Београда, образовале су тимове за процену приступачности бирачких места који су прикупили податаке о приступачности бирачких места, односно објеката у којима се бирачка места налазе, извршили анализу прикупљених података и утврдили мере за унапређење.

Циљ процене приступачности је побољшање услова под којима бирачи остварују своје изборно право на бирачким местима, са посебним освртом на унапређење положаја особа са инвалидитетом у изборном поступку.

Процена прилагођености, која ће се вршити на сваке две године, обављена је уз помоћ Упитника за процену приступачности.

Овим путем захваљујемо радним тимовима за процену приступачности на уложеном труду и достављеним извештајима, на основу којих је Републичка изборна комисија, тамо где је било могућности, одредила приступачнија бирачка места, за изборе расписане за 21. јун 2020. године.

843 чланова радних тимова за процену приступачности, у чији рад је било укључено и 132 представника удружења особа са инвалидитетом су процењивали приступачност бирачких мета и њихове извештаје можете наћи у наставку стране.

 

Одлука о процени приступачности бирачких места у Републици Србији

         - упитник за процену приступачности бирачких места

 

Водич за процену приступачности бирачких места

 

Извештаји општинских/градских управа

1. ГРАД БЕОГРАД

2. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ

3. СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ

4. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ

5. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

6. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ

7. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

8. СРЕМСКИ ОКРУГ

9. МАЧВАНСКИ ОКРУГ

10. КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

11. ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

12. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

13. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ

14. ПОМОРАВСКИ ОКРУГ

15. БОРСКИ ОКРУГ

16. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ

17. ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

18. МОРАВИЧКИ ОКРУГ

19. РАШКИ ОКРУГ

20. РАСИНСКИ ОКРУГ

21. НИШАВСКИ ОКРУГ

22. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

23. ПИРОТСКИ ОКРУГ

24. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

25. ПЧИЊСКИ ОКРУГ