НЕПОСРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина за непосредне изборе расписане за 13. новембар 2022. године, подносе се Републичкој изборној комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 28. октобра 2022. године у 24.00 часа.

Изборне листе се подносе сваког радног дана, у времену од 9.00 до 17.00 часова, осим последњег дана за подношење изборне листе, када се може поднети до 24.00 часа. Подношење изборне листе треба најавити дан раније, до 17.00 часова, путем електронске поште на адресу rik@parlament.rs.

Изузетно, изборна листа се може поднети и у дане викенда, у ком случају се подношење најављује у петак до 17.00 часова, с тим да ће време подношења одредити председник  Комисије. Приликом одређивања времена подношења изборне листе обавезно се  поштује редослед пријављивања подношења изборних листа.

НАПОМЕНА: Начин подношења Изборне листе кандидата за чланове националног савета прописан је Главом III Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

 

Обрасци за подношење изборних листа

1. Национални савет АЛБАНСКЕ националне мањине

2. Национални савет АШКАЛИЈСКЕ националне мањине

3. Национални савет БОШЊАЧКЕ националне мањине

4. Национални савет БУГАРСКЕ националне мањине

5. Национални савет БУЊЕВАЧКЕ националне мањине

6. Национални савет ВЛАШКЕ националне мањине

7. Национални савет ГРЧКЕ националне мањине

8. Национални савет ЕГИПАТСКЕ националне мањине

9. Национални савет МАЂАРСКЕ националне мањине

10. Национални савет НЕМАЧКЕ националне мањине

11. Национални савет ПОЉСКЕ националне мањине

12. Национални савет РОМСКЕ националне мањине

13. Национални савет РУМУНСКЕ националне мањине

14. Национални савет РУСКЕ националне мањине

15. Национални савет РУСИНСКЕ националне мањине

16. Национални савет СЛОВАЧКЕ националне мањине

17. Национални савет СЛОВЕНАЧКЕ националне мањине

18. Национални савет УКРАЈИНСКЕ националне мањине

19. Национални савет ЧЕШКЕ националне мањине