Посматрачи

Пријаву за праћење рада органа и тела за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године могу поднети:

  1. удружења регистрована у Републици Србији чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)
  2. међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)
  3. представници страних држава (страни посматрачи)
  • Удружења регистрована у Републици Србији чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 5. новембра 2022. године, на Обрасцу НПНС-2/22, а уз пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача на Обрасцу НПНС-3/22.

  • Међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 2. новембра 2022. године, на Обрасцу НПНС-4/22, а уз пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПНС-5/22.

  • Представници страних држава (страни посматрачи)

Представници страних држава пријаву подносе Републичкој изборној комисији преко Министарства спољних послова, до 2. новембра 2022. године, на Обрасцу НПНС-4/22. Уз  пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПНС-5/22. 

  •  Обрасци за домаће посматраче
  • Обрасци за стране посматраче