ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ

Листу кандидата за чланове националног савета националне мањине за изборе путем електорске скупштине може да предложи најмање једна четвртина електора присутних на електорској скупштини, која ће се одржати 13. новембра 2022. године:        

            - у згради Народне скупштине у Улици краља Милана 14, у Великој сали, за избор чланова Националног савета хрватске националне мањине,

            - у згради Народне скупштине у Улици краља Милана 14, у Зеленом салону, за избор чланова Националног савета горанске националне мањине,

            - у згради Народне скупштине на Тргу Николе Пашића 13, у Великој сали, за избор чланова Националног савета црногорске националне мањине,

            - у згради Народне скупштине на Тргу Николе Пашића 13, у Малој сали, за избор чланова Националног савета македонске националне мањине.

Листа кандидата за чланове националног савета националне мањине се предлаже на електорској скупштини којој присуствује довољан број електора на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.

НАПОМЕНА: Начин подношења Листе кандидата за чланове националног савета прописан је Упутством за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина – пречишћени текст.

 

Обрасци за подношење изборних листа

 

1. Национални савет ГОРАНСКЕ националне мањине

2. Национални савет МАКЕДОНСКЕ националне мањине

3. Национални савет ХРВАТСКЕ националне мањине

4. Национални савет ЦРНОГОРСКЕ националне мањине