ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА АЛБАНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТОРСКЕ СКУПШТИНЕ

Листу кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине за изборе путем електорске скупштине може да предложи најмање једна четвртина електора присутних на електорској скупштини, која ће се одржати у Бујановцу, 7. маја 2023. године.  

 

Листа кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине се предлаже на електорској скупштини којој присуствује довољан број електора на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија.

 

НАПОМЕНА: Начин подношења Листе кандидата за чланове Националног савета прописан је Упутством за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина – пречишћени текст.

 

Обрасци

 

Национални савет албанске националне мањине