На Трећој седници, коју је Републичка изборна комисија одржала 10. новембра 2020. године, донета су решења о додели мандата члановима националних савета украјинске, влашке и русинске националне мањине, ради попуне упражњених места у овим националним саветима.

Национални савет украјинске националне мањине обавестио је Републичку изборну комисију 6. августа 2020. године да је на својој седници констатовао престанак мандата члану савета Ивану Кузми, услед смрти. Чланови Републичке изборне комсије су, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донели Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине, којим се мандат додељује Михаилу Кржачеку са Избоне листе ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК“ – ИВАН КУЗМА.

Национални савет влашке националне мањине обавестио је Републичку изборну комисију 10. јуна 2020. године да је на својој седници констатовао престанак мандата члану савета Далибору Орсовановићу, услед смрти. Чланови Републичке изборне комсије су, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донели Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине, којим се мандат додељује Саши Марковићу са Избоне листе ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ.

Национални савет русинске националне мањине обавестио је Републичку изборну комисију 4. јуна 2020. године да је на својој седници констатовао престанак мандата члану савета Михајлу Пашо, услед неприсуствовања седницама Националног савета дуже од годину дана. Чланови Републичке изборне комсије су, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донели Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине, којим се мандат додељује Игору Фејди са Избоне листе РУСИНИ ЗАЈЕДНО / РУСНАЦИ ВЄДНО.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.