На четвртој електронској седници, одржаној 17. новембра, Републичкa изборнa комисија утврђивала је финансијски плана Републичке изборне комисије за 2021. годину.

Републичка изборна комисија је са 17 гласова, чланова или заменика чланова Комисије усвојила Предлог финансијског плана Републичке изборне комисије  2021.годину.