На Осмој седници Републичке изборне комисије одржане електронским путем, 28. децембра 2020. године, усвојена је Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на Деветој седници Другог редовног заседања у 2020. години, 28. децембра 2020. године, констатовала престанак мандата народној посланици Маји Мачужић Пузић, изабране са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ сагласно члану 88. став 1. тачка 2. и ст. 3. и 4. Закона о избору народних посланика, даном подношења оставке.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели мандата првом следећем кандидату са исте Изборне листе, којем није био додељен мандат – Душану Радојевићу, кандидату под редним бројем 197. на наведеној изборној листи.