Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 11. фебруара 2021. године,

донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету ашкалијске националне мањине.

Комисија је констатовала да је 23. децембра 2020. године примљен допис Националног савета ашкалијске националне мањине о престанку мандата члановима Ердељу Осману, Зијадину Салиху, Пемби Демир, Афродити Демир, Адаму Раманију, Фетији Гаши и Аџери Демир, изабраним са Изборне листе „ЗА ПОБЕДУ – ЕРДЕЉ ОСМАН“, због тога што дуже од годину дана нису присуствовали седницама Националног савета.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандате доделили првим следећим кандидатима: Асиму Демировском, Фериди Зејнел, Алберту Раманију, Данијели Костић и Пемби Демир са Изборне листе „ЗА ПОБЕДУ – ЕРДЕЉ ОСМАН“.

На седници је Комисија донела и Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине.

Комисија је обавештена да је Национални савет бошњачке националне мањине на Осмој редовној седници, одржаној 23. децембра 2020. године, констатовао престанак мандата, услед смрти, члана Националног савета Васвији Гусинац, изабраној са Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем кандидату са Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin, Хајру Бећировићу.

У наставку седнице, донета је Одлука о образовању радних група Републичке изборне комисије. Ради проучавања појединих питања из делокруга рада Комисије, формиране су: Радна група за нормативне послове, Радна група за финансијске послове, Радна група за унапређење изборног процеса за особе са инвалидитетом и Радна група за информисање.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.