Републичка изборна комисија је на електронској на седници, одржаној 10. марта 2021. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на Другoj седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, одржаној 9. марта 2021. године, констатовала да је народном посланику Жарку Мићину, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат народног посланика, даном подношења оставке.

Комисија је донела Одлуку о додели мандата првом следећем кандидату са исте изборне листе, Јелени Коцић.

У наставку седнице, чланови Комисије усвојили су извештаје о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периодима јануар-јун 2020. године, јануар-септембар 2020. године и јануар-децембар 2020. године.