Републичка изборна комисија је на електронској седници, одржаној 17. марта 2021. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, одржаној 16. марта 2021. године, констатовала да је народном посланику Милану Савићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат народног посланика, даном подношења оставке.

Имајући у виду да је први следећи кандидат са Изборне листе доставила оверену изјаву да не прихвата мандат народног посланика, Комисија је донела Одлуку о додели мандата следећем кандидату са исте Изборне листе, Предрагу Милошевићу.