Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 24. новембра 2021. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на

Седмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, 23. новембра 2021. године, констатовала престанак мандата народном посланику др Муамеру Зукорлићу, изабраном са Изборне листе Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска партија на Македонците (ДПМ), даном наступања смрти.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели мандата првом следећем кандидату са исте Изборне листе, Амели Лукач Зоранић.

Комисија је констатовала да је 4. августа 2021. године примљен допис Националног савета мађарске националне мањине о престанку мандата члану Жужани Калмар, изабраним са Изборне листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Жолдош Ференц - MAGYAR MOZGALOM, Zsoldos Ferenc, због неопозиве оставке на место члана савета.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем  кандидату Андраш Балоги (Balogi András) са Изборне листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Жолдош Ференц - MAGYAR MOZGALOM, Zsoldos Ferenc.

Чланови РИК донели су Одлуку о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије и Одлуку о утврђивању листе категорија регистратурског материјала  Републичке изборне комисије.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада Републичке изборне комисије у периодима јануар-јун и јануар-септембар 2021. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.