На седници Републичке изборне комисије, одржаној 2. децембра 2021. године, усвојен је Роковник за вршење радњи у поступку спровођења републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаног за 16. јануар 2022. године.

Чланови Комисије су на седници донели Одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за изјашњавање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године.

Гласачки листићи штампаће се на белом папиру, а контролни лист  за  проверу  исправности  гласачке  кутије штампаће се на тиркиз папиру.

На седници је донета и Одлука о одређивању јединица локалне самоуправе у којима ће Републичка изборна комисија образовати поткомисије за спровођење републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије.

У наставку седнице, чланови Комисије су утврдили финансијски план Републичке изборне комисије за спровођење републичког референдума, расписаног за 16. јануар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.