На седници Републичке изборне комисије, одржаној 7. децембра 2021. године, чланови РИК утврдили су нови распоред места за предлагање председника и чланова поткомисија и њихових заменика за спровођење републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије за спровођење републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије и Одлуку о образовању радних група Републичке изборне комисије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.