На седници Републичке изборне комисије, одржаној 7. децембра 2021. године, донета су решења о образовању поткомисија за спровођење републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.