Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. фебруара 2020. године, размотрила и усвојила Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије.