Републичка изборна комисија је на 111. седници, одржаној 6. фебруар 2020. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине.