Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 17. децембра 2021. године, донела Одлуку о допуни Упутства за спровођење гласања ван гласачког места и Решење о одређивању гласачких места у заводима за извршење кривичних санкција, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Одлуку о облику и изгледу гласачких листића. Гласачки листићи по којима ће гласачи гласати на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године, штампаће се са једном, две, три, четири или пет језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама и градовима у Републици Србији. Гласачки листићи са једном, две или три језичке варијанте штампаће се на хартији формата А-5, док ће се гласачки листићи са четири или пет језичких варијанти штампати на хартији формата А-4.

На седници је донетo и више одлука о спровођењу поступaкa који се тичu набавке гласачких кутија, флашица спреја за обележавање прста и  провере исправности рада скенера.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и одлукe о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење републичког референдума, расписаног за 16. јануар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.