На седници Републичке изборне комисије, одржаној 8. јануара 2022. године, донета су решења о именовању председника и чланова гласачких одбора и њихових заменика за спровођење гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године, као и Упутство за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести COVID-19.