На седници Републичке изборне комисије, одржаној 10. јануара, донета су допунска решења о именовању чланова и заменика чланова гласачких одбора за спровођење гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године.