Чланови Републичке изборне комисије су на седници, одржаној 12. јануара 2022. године, донели допунска решења о именовању чланова и заменка чланова гласачких одбора за спровођење гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Репблике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.