На 123.седници, одржаној 16. марта 2020.године, Републичка изборна комисија је донела Решење о утврђивању представнкиа подносиоца Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистичи фронт) – Жика Гојковић у проширеном саставу Републичке изборне комисије, чиме је Данило Дурутовић, дипломирани правник из Новог Сада постао члан, а Немања Томашевић, дипломирани правник из Бечеја заменик члана у проширеном саставу Републичке изборне комисије, као представници подносиоца проглашене изборне лите кандидата за народне посланике на изборима распианим за 26. април 2020.године.