Републичка изборна комисија је одржала седницу 12. маја 2020. године, на којој је донела Решење о одбацивању, као неблаговременог и поднетог од неовлашћеног лица, приговора Мирослава Паровића, председника политичке странке НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020. године.

 

Комисија је на седници донела и Закључак о отклањању недостатка Изборне листе МЕТЛА 2020 за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, којим се налаже подносиоцу Изборне листе, Коалицији МЕТЛА 2020, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатак Изборне листе који је сметња за њено проглашење, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 128 недостајућих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми, на одговарајућим обрасцима.

 

У наставку седнице, Комисија је донела Одлуку о изменама Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године, Одлуку о изменама Одлуке о образовањ радних група Републичке изборне комисије и Одлуку о изменама Одлуке о одређивању координастора Републичке изборне комисије.

 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.