Републичка изборна комисија је одржала седницу 15. маја 2020. године, на којој је одбацила приговоре бирача Филипа Топића и Драгољуба Љубића на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, као неблаговремене и приговор Удружења „ПОКРЕТ ДОСТОЈНИ СРБИЈЕ“ на  Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, као неблаговремени и поднет од неовлашћеног лица. 

 

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о поверавању радним телима Републичке изборне комисије послова примопредаје изборног материјала за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине.  

 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.