Републичка изборна комисија је на 129.седници, одржаној 19.маја 2020.године, одлучивала о приговору бирача Слободана Пилиповића на Решење о проглашењу Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски-Српска странка Заветници од 16.марта 2020.године, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда од 17.маја 2020.године.

Чланови Републичке изборне комисије су донели Решење којим се приговор усваја и поништава проглашење Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски-Српска странка Заветници, коју је 15.марта 2020.године поднела Српска странка Заветници за изборе за народне посланике Народне скупштине.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак којим се налаже политичкој странци Српска станка Заветници, подносиоцу Изборне листе ХРАБРО - Милица Ђурђевић Стаменковски-Српска странка Заветници на изборима за народне посланике Народне скупштине расписаним за 21.јун 2020.године, да најкасније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе који су сметња за њено проглашење.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.