На седници Републичке изборне комисије, одржаној 8. априла, донето је Решење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање на изборима за председника Републике одржаним 3. априла 2022. године, као и Одлука о  о облику, изгледу, боји и садржини гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење поновног гласања на изборима за председника Републике.

Републичка изборна комисија је донела и Одлуку о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за председника Републике 16. априла 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.