На 130.седници, одржаној 19.маја 2020.године, чланови Републичке изборне комисије су донели одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

Образовано је 161 радно тело са укупно 1.014 чланова. Од 161 коориднатора радних тела, 82 су жене или 50,93 одсто, а 79 мушкарци или 49,07 одсто, а од 853 члана њих 360 су жене или 42,20 одсто, а 493 мушкарци, односно, 57,80 одсто.

Републичка изборна комисија је одлучивала о приговору Мирослава Паровића, председника политичке странке НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ и одлучила да приговор одбаци као недозвољен.  

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.