На седници Републичке изборне комисије, одржаној 12. априла, одлучивано је о три приговора Тамаре Миљанић, лица овлашћеног за заступање КОАЛИЦИЈЕ БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ против три решења Општинске изборне комисије општине Врбас од 7. априла 2022. године.