Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 13. априла 2022. године,одлучивала о приговору Небојше Зеленовића, лица овлашћеног за заступање Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд против Решења Изборне комисије Градске општине Земун и приговор одбила као неоснован.