На седници Републичке изборне комисије, одржаној 13. априла 2022. године, одлучивало се о два приговора бирача Владимира Гвозденовића из Шапца. Један приговор је одбачен, као поднет од неовлашћеног лица, а други је у једном делу одбачен као поднет од неовлашћеног лица, а у другом делу одбачен као недозвољен.