На седници, која је одржана, 16. априла 2022. године, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су и одбили приговор Владана Синђића, лица овлашћеног за предају приговора Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, против Решења Градске изборне комисије града Ужица, од 8. априла 2022. године, као неоснован.