Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донела решења о поништењу решења 02 број 013-1520/22 и 02 број 013-1521/22 од 16. априла 2022. године, којима се Републичка изборна комисија огласила стварно ненадлежном за одлучивање по два приговора Богосава Михаиловића, овлашћеног лица подносиоца проглашене изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Севојно против два решења Градске изборне комисије града Ужица 013-6/22-76 и 013-6/22-77 од 8. априла 2022. године.

Комисија је одлучивала о два приговора Богосава Михаиловића, овлашћеног представника изборне листе кандидата за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Севојно против решења Градске изборне комисије града Ужица Број: 013-6/22-76 и 013-6/22-77 од 8. априла 2022. године. Приговоре је прихватила и предмете вратила Градској изборној комисији града Ужица на поновно одлучивање.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитијевић.