На седници Републичке изборне комисије, одржаној 23. априла 2022. године, донето је Решење о спровођењу поновног гласања на бирачком месту на којем је поништено гласање на изборима за народне посланике одржаним 3. априла 2022. године. На гласачком месту број 6. (ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“ – УЧИОНИЦА, ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ) у општини Бујановац, на којем је гласање поништено Пресудом Управног суда, од 21. априла 2022. године, поновно гласање биће спроведено у четвртак, 28. априла 2022. године, у времену од 7.00 до 20.00 часова.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Одлуку о облику, изгледу, боји и садржини гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике. Гласачки листићи штампаће се на папиру беле боје,  а контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру боје кајсије.

Републичка изборна комисија донела је и Одлуку о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике, 28. априла 2022. године, којом је утврђено штампање 1.089 гласачких листића.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.