Републичка изборна комисија одржала је 6. маја 2022. године седницу, на којој је одлучивала о приговору бирача Ивана Марковића са боравиштем у Ахену, Савезна Република Немачка.

Комисија је одлучила да приговор одбаци као недозвољен.

Седници је председавао председник Републичкке изборне комисије Владимир Димитријевић.