Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. маja 2020. године, размотрила и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Милан Стаматовић – Здраво да победи – Драган Јовановић – Боља Србија – Здрава Србија за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 21. јун 2020. године, која је подржана са 10.452 правно ваљаних оверених изјава бирача. 

Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе Милан Стаматовић – Здраво да победи – Драган Јовановић – Боља Србија – Здрава Србија у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године, и позвала подносиоца наведене Изборне листе да, најкасније 15. јуна 2020. године, одреди представнике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку седнице, Комисија је размотрила, и одбацила као неблаговремен, приговор бирача Драгана Чорбића на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне супштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11. маја 2020.године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.