На седници, која је одржана, 17. јуна 2022. године, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору КОАЛИЦИЈЕ: „КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ДОЛИНЕ“ “KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS” против Решења Општинске изборне комисије општине Бујановац, од 2. јуна 2022. године, у поновном поступку по пресуди Управног суда, од 16. јуна 202. године.