Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 28. јуна 2022. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине. Комисија је констатовала да је 21. марта 2022. године примљен допис Националног савета словачке националне мањине о престанку мандата члану Јанку Коларику, изабраном са Изборне листе МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ – ЉИБУШКА ЛАКАТОШ   MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, коме је престао мандат услед смрти.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем  кандидату Вјери Мишковицовој са Изборне листе МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ – ЉИБУШКА ЛАКАТОШ   MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ.

У наставку седнице чланови РИК донели су Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине. Комисија је констатовала да је 6. маја 2022. године примљен допис Националног савета чешке националне мањине о престанку мандата члану Штефану Клепачеку, изабраном са Изборне листе „ЗАЈЕДНИЦА ЧЕХА У СРБИЈИ“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“, коме је престао мандат услед смрти.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем  кандидату Драгутину Јовановићу са Изборне листе „ЗАЈЕДНИЦА ЧЕХА У СРБИЈИ“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Одлуку о накнадама за рад на спровођењу избора за народне посланике и избора за председника Републике, одржаних 3. априла 2022. године, на бирачким местима на којима су гласали бирачи са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија; Одлуку о накнади трошкова спровођења поновног гласања на изборима за народне посланике и изборима за председника Републике и Одлуку о накнади инструкторима за рад на спровођењу обука чланова бирачких одбора.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.