Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 14. јула 2022. године,

једногласно утврдила Извештај о спроведеним изборима за народне посланике Народне скупштине.

Комисија овај Извештај подноси Народној скупштини.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.