Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 13. септембра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе БУЊЕВЦИ ЗА СУБОТИЦУ И СВОЈА ПРАВА – ЗАЈЕДНО! ТАМАРА БАБИЋ BUNJEVCI ZA SUBATICU I SVOJA PRAVA – ZAJEDNO! TAMARA BABIĆ за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа БУЊЕВЦИ ЗА СУБОТИЦУ И СВОЈА ПРАВА – ЗАЈЕДНО! ТАМАРА БАБИЋ BUNJEVCI ZA SUBATICU I SVOJA PRAVA – ZAJEDNO! TAMARA BABIĆ, коју је, 12. септембра 2022. године, поднела ГРУПА БИРАЧА БУЊЕВЦИ ЗАЈЕДНО GRUPA BIRAČA BUNJEVCI ZAJEDNO, за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

У наставку седнице, чланови РИК су разматрали и одлучивали о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе Magyar Összefogás – Мађарска слога за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донели Решење којим се проглашава Изборна листа „Magyar Összefogás – Мађарска слога“, коју је, 12. септембра 2022. године, поднела Група бирача Magyar Összefogás – Мађарска слога, за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

РИК је разматрао и одлучивао о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе “Заједно за Војводину“ – ОЛЕНА ПАПУГА / “Вєдно за Войводину“ – ОЛЕНА ПАПУҐА за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донео Решење којим се проглашава Изборна листа “Заједно за Војводину“ – ОЛЕНА ПАПУГА / “Вєдно за Войводину“ – ОЛЕНА ПАПУҐА, коју је, 12. септембра 2022. године, поднела политичка странка „Заједно за Војводину“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.