Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 14. септембра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе „Сложно за Буњевце – др Сузана Кујунџић Остојић” за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа „Сложно за Буњевце – др Сузана Кујунџић Остојић”, коју је, 14. септембра 2022. године, поднела Група бирача „Сложно за Буњевце - др Сузана Кујунџић Остојић“, за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.