Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 15. септембра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе И наслеђе и будућност – Словаци! Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci! за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке  националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа И наслеђе и будућност – Словаци! Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci!, коју је, 15. септембра 2022. године, поднела Група бирача И наслеђе и будућност – Словаци! Skupina voličov Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci!, за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.