Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 20. септембра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU, коју је, 19. септембра 2022. године, поднело Удружење МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.