Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 23. септембра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе ГРУПА БИРАЧА, РУСИ У СРБИЈИ - МИЛОВАН ЋУРЧИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета руске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ГРУПА БИРАЧА, РУСИ У СРБИЈИ - МИЛОВАН ЋУРЧИЋ, коју је, 22. септембра 2022. године, поднела ГРУПА БИРАЧА, РУСИ У СРБИЈИ- МИЛОВАН ЋУРЧИЋ, за непосредне изборе за чланове Националног савета руске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Чланови РИК донели су и Одлуку о накнадама везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године; Одлуку о накнадама и другим трошковима за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године и Одлуку о накнади члановима одбора за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 13. новембар 2022. године путем електорске скупштине.

У наставку седнице, чланови РИК усвојили су Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода Републичке изборне комисије за финансирање редовног рада и активности за спровођење републичког референдума у периоду јануар - децембар 2021. године и Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода Републичке изборне комисије за финансирање редовног рада, активности за спровођење републичког референдума и изборних активности у периоду јануар - јун 2022. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.