На 111. седници Републичке изборне комисије, одржаној 27. октобра, разматрано је и одлучивано о пет предлога решења о проглашењу избирних листа: