Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 28. октобра 2022.  године, разматрала и одлучивала о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе ЗА БУГАРЕ У СРБИЈИ - ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године  и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ЗА БУГАРЕ У СРБИЈИ – ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ, коју је, 28. октобра 2022. године, поднело Удружење грађана културно информациони центар бугарске мањине „ЦАРИБРОД“ - Сдружение на гражданите културно-информационен център за българското малцинство „ЦАРИБРОД“, за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Републичка изборна комисија је разматрала и одлучивала и о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе „Матица русинска за Русине“ / „Руска матка за Руснацох“ за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа „Матица русинска за Русине“ / „Руска матка за Руснацох“, коју је, 28. октобра 2022. године, поднела Група бирача МАТИЦА РУСИНСКА ЗА РУСИНЕ / РУСКА МАТКА ЗА РУСНАЦОХ, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Републичка изборна комисија је разматрала и одлучивала и о Предлогу закључка о отклањању недостатка Изборне листе ЗА ЈЕДИНСТВО РОМА СРБИЈЕ - ИБРО ИДИЋ, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Закључак којим се налаже ГРУПИ БИРАЧА ЗА ЈЕДИНСТВО РОМА СРБИЈЕ - ИБРО ИДИЋ, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине за непосредне изборе расписане за 13. новембар 2022. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатак изборне листе, и то тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 43 недостајуће правно ваљане оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу оверене најкасније 28. октобра 2022. године, са списком тих бирача у писменој и електронској форми.

Републичка изборна комисија је разматрала и одлучивала и о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе РУМУНСКА ПАРТИЈА-РУМУНИ ЗА РУМУНЕ – PARTIDUL ROMÂN-ROMÂNII PENTRU ROMÂNI за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа РУМУНСКА ПАРТИЈА-РУМУНИ ЗА РУМУНЕ – PARTIDUL ROMÂN-ROMÂNII PENTRU ROMÂNI, коју је, 28. октобра 2022. године, поднела РУМУНСКА ПАРТИЈА – PARTIDUL ROMÂN, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

Републичка изборна комисија је разматрала и одлучивала и о Предлогу решења о проглашењу Изборне листе Чеси – наслеђе и будућност за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Чеси – наслеђе и будућност, коју је, 28. октобра 2022. године, поднело удружење „Чешка беседа Бела Црква“ за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.

У наставку седнице, чланови РИК утврдили су Измене и допуне Финансијског плана Републичке изборне комисије за 2022. годину.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.