Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 2. новембра 2022.  године, донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године; Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одређивању броја, састава и подручја рада радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године; Одлуку  о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Врњачка Бања и град Краљево и Одлуку о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Рашка.

Републичка изборна комисија је донела и Решење о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године и  Одлуку о утврђивању збирних изборних листа кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима расписаним за 13. новембар 2022. године.

У наставку седнице, чланови РИК донели су Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године; Одлуку о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године и Одлуку о начину одређивања и исплаћивања накнада инструкторима за рад на спровођењу обука чланова бирачких одбора.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Марко Јанковић.