Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 7. новембра 2022.  године, донела решења о изменама решења о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године.

У наставку седнице, чланови РИК донели су Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за град Нови Сад.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Марко Јанковић.