Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 9. новембра 2022.  године, донела Решење о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Народна скупштина обавестила је Републичку изборну комисију да је на Другој седници Другог редовног заседања у 2022. години, одржаној 7. новембра 2022. године, констатовала да је народном посланику Антонели Јелић, изабраном са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ  престао мандат народног посланика, даном подношења оставке.

Републичка изборна комисија донела је Решење о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини првом следећем кандидату са исте Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, Ненаду Филиповићу.

У наставку седнице, чланови РИК су усвојили Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода републичке изборне комисије за финансирање редовног рада, активности за спровођење Републичког референдума и изборних активности у периоду јануар – септембар 2022. године и утврдили Финансијски план Републичке изборне комисије за 2023. годину.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.